Teised raamatud

Erik-Herbert Pinka
Scoutspataljon: Loomisest taassünnini - 85
Kõvaköide, 143 lk  8.30 €

Scoutspataljon moodustati Vabadussõja algul USA eestlase kapten Henry Reissari algatusel 21. detsembril 1918 Viljandis. Tegutses Vabadussõjas kapten Fr. K. Pinka juhtimisel pataljoni ja rügemendina Viljandi kaitsel, Karksi-Nuia ja Taagepera lähistel, seejärel dessantmeeskonnana soomusrongil nr. 2 Ruhjast Valgani ja edasi pea kõigil Vabadussõja rinnetel. Rahuajal tegutses Scouts-üksikjalaväepataljon noorte sõjalise ettevalmistusega Haapsalu-Uuemõisas kuni 1940. aastani, mil nõukogude võim Eesti sõjaväe likvideeris. 61 aastat hiljem, 2001. aastal, loodi vabariigi valitsuse otsusega Scoutspataljon uuesti. 2003. aastal tähistab pataljon oma 85. aastapäeva.

Ilmar Raidna
Õppigem maletama
Klamberköide, 72 lk  5.40 €

Malemäng on väga huvitav mäng, mida võiks iga õpilane osata. Kui tahad jõuda selleni, et oskad hästi mängida, siis on vaja mängimist õppida. Väga oluline on võimalikult palju malega tegeleda ja püüda selgusele jõuda, miks üks või teine käik on kasulik või kuidas on seis malelaual nii halvaks muutunud, et tuleb paratamatult vastasele alla anda. Kaotuse korral ei tohi meelt heita, vaid teine kord tuleb paremini mängida! Ole hoolas õpilane, siis hakkad varsti paremini mängima.

Erlend Loe
Naiiv. Super.
Kõvaköide, 292 lk  8.40 €

Minimalistlikult stiilses, leebelt vaimukas ja täpses keeles jõuavad selles raamatus meieni siirded elukaotusest, kus kõike ühendav suur seos, mis annaks noorele elule tähenduse, kaduma on läinud. Miks mul hea ei ole? – sellisele lihtsameelsele küsimusele peab raamatu peategelane, 25-aastane noormees, naiivne ja elutark ühtaegu, vastuse leidma. Raputades end lahti kõigest, millega ennast identifitseerida proovib ta end leida lihtsuse, tühjuse ja otsekohesuse kaudu. Aeg – või õieti aja olematus – pall, oma tüdruk, korrastavad nimekirjad, kopsimisalus ja reklaamsildid New Yorgi tänavatel on mõned ühtviisi tähtsad leiud selles absurdimaigulises, kuid tundelises (teksti) maailmas.

Siri Hustvedt
Pimesi
Kõvaköide, 255 lk  8.40 €

See raamat pakub tõelist lugemisnaudingut kõigile, kes ihkavad kogeda raamatulehekülgede vahendusel midagi ebatavalist ja paeluvat, samas aga reaalset ja käegakatsutavat.
Raamat koosneb neljast, ajalises mõttes omavahel läbipõimunud loost, kus peategelane, tundliku meele ja rahutu hingega kirjandustudeng Iris Vegan püüab ootamatute, kohati isegi müstikasse kalduvate läbielamiste käigus leida oma identiteeti. See on varjundirikas jutustus, mis köidab oma mitmetähenduslikkuse ning teravmeelse stiiliga, mida kriitikud on nimetanud analüüsivaks cool'iks. Kogu teose atmosfäär näib olevat pisut nihkes, pakkudes ohtralt võimalusi lugejapoolseks interpretatsiooniks.

Vello Leito
Eesti & geopoliitika: Olukord, võimalused, missioon
Liimköide, 155 lk  5.40 €

Käesolevas raamatus keskendutakse põhiliselt iseseisva Eesti aatele maailma geopoliitilises kontekstis, käsitletakse alternatiivi Euroopa Liiduga liitumisele. Põhijärelduseks raamatus kujunes, et Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal osutus võimalikuks üksnes seoses suurte muutustega maailma geopoliitilistes jõusuhetes aastatel 1985-1992, et meie eraldumine Venemaa geopoliitilisest Ruumist toimus suurriikide omavaheliste kokkulepete alusel. Nendes nähti ette, et Eesti liidetakse Euroopa Liidu geopoliitilise Ruumiga ja saab Euroopa Liidu sillapeaks. Geopoliitiliste jõujoonte kiired ja ootamatud nihked alates 21. märtsist 1997 on aga avanud Eestile rohkem kui reaalse võimaluse, on kujundanud imperatiivi, et Eesti peaks omal algatusel katkestama enda kantimise ühest geopoliitilisest Ruumist teise ja jääma iseseisvaks, vahendama kontinente ja geopoliitilisi Ruume.