Astroloogia raamatud

 

Dane Rudhyar
Astroloogilised majad
Liimköide, 207 lk  5.40 €

Raamat, mida käes hoiate, ei ole lugemiseks mõeldud neile, kes näevad astroloogiat pelga meelelahutusvahendina, samuti mitte neile, kes otsivad juhtnööre või teavet selle kohta, kuidas oma elu nii sättida, et võimalikult lihtsat ja mugavat äraelamist leida.
Viimasel ajal Eestis levima hakanud astroloogiline kirjandus on ühelt poolt küll kindlasti täitnud väga tänuväärset rolli aastakümnete jooksul välja kujunenud vaakumi leevendamisel, teiselt poolt aga paraku jäänud püsima selle taseme kajastamise juurde kuhu astroloogia oli jõudnud käesoleva sajandi alguseks. Kuid nagu iga õpetus nii on ka astroloogia (ja seda eriti viimasel ajal) läbi elanud hulga uuendusi, tõlgendusi, täpsustusi ning koguni printsipiaalselt uute lähenemisviiside tekkeid. Muutunud on inimene ise, muutunud on ka nõudmised, mida me astroloogiale esitame. Lisaks astroloogiliste majade filosoofilisele süvaanalüüsile, leiab lugeja raamatu lõpust oma isiklikust sünnikaardist lähtuva kosmilise koodi tõlgenduse, rõhuasetusega majadel.

Carrol Righter
Armastus, abielu ja tähed
Liimköide, 181 lk  4.60 €

Kuulsa ameerika astroloogi kütkestav teos erinevate tähemärkide iseloomulikest joontest ja nende mõjust inimestevahelistele suhetele.

Karl Brandler-Pracht
Kosmilised rütmid sinu elus
Liimköide, 109 lk  3.00 €

Kõikjal, kus me inimestega kohtume, näeme lakkamatut võitlust õnne pärast, pettunud lootusi, kehalisi ja vaimseid kannatusi, ebakõla, hädasid ja meeleheidet. Raamatu tõlkija Gunnar Aarma väidab end õnne leidnud olevat. Õnnelik ja vaba on iga inimene, kes "elu seadusi" on tundma õppinud. Mittevaba aga too, kes kas laiskusest või teadmatusest neile vastu töötab. Juba igivanast ajast peale on astroloogid väitnud: "Tähed mõjutavad, kuid ei sunni." Tähed aga ei suuda meid sundida, kui oleme omandanud vastavad oskused ja võime planetaarseid mõjusid edukalt oma vaimseks arenguks ära kasutada. Materiaalne universum on loova ja kehastuva universaaljõu nähtav väljend, mille peenim substants jaguneb seitsmeks üksteisest erinevaks energialiigiks, tatvaks. Joogid saavutavad kõrge spirituaalse taseme peamiselt seeläbi, et nad kõiki tatvaenergia liike oskavad kasutada. Kui meie mõtted, tunded, tahtmised ja toimingud on tatva printsiipidega kooskõlas, siis võime end murede ja hädade eest kaitsta.