Nõiaraamatud

Carlos Castaneda

Don Juani õpetused
Liimköide, 151 lk  15.50 €

… Asi ei ole mitte ainult selles, et inimestel on erinevad kombed: asi ei ole selles, et inimesed usuvad erinevatesse jumalatesse ja ootavad erinevaid surmajärgseid saatusi. Asi on pigem selles, et erinevate inimeste maailmadel on erinevad kujud. Metafüüsilised eeldused on erinevad: ruum ei ühti Eukleidese geomeetriaga: aeg ei moodusta lakkamatut voogu, põhjuslikkus ei vasta Aristotelese loogikale, inimest ei erista mitte-inimesest ega elu surmast, nagu meie maailmas. Don Juan on näidanud meile üksikuid momente Yaqui nõia maailmast ja kuna me näeme seda hallutsinogeensete ainete mõju all, siis tajume seda sellise reaalsusega, mis on täiesti erineva nendest allikatest. See on selle töö väärtus…

Eraldiolev reaalsus
Liimköide, 226 lk  15.50 €

Peaksid nüüd teadma, et teadja elab tegutsemise läbi, mitte tegutsemisest mõeldes ega mõeldes sellest, mida ta mõtleb kui ta on tegutsemise lõpetanud. Teadja valib raja südamega ja järgib seda. Ja siis ta näeb ja teab.
Niisugusena teadja püüdleb, higistab ja ähib, ning kui teda vaadelda, on ta nagu iga tavaline inimene, välja arvatud see, et tema elu narrus on kontrolli all. Miski ei ole tähtsam kui mistahes muu ja teadja valib ükskõik missuguse toimingu ja viib selle täide, nagu oleks see talle tähtis… Ja siiski ta teab, et see ei ole tähtis, nii et kui ta on sooritanud oma teod, taandub ta rahus. Kas tema teod olid head või halvad, töötasid või mitte, ei ole mingil viisil tema mure…

Jutustus jõust
Liimköide, 270 lk  15.50 €

… "Kõik, mida sa seni oled näinud, on olnud tõeline ning pärit sellest maailmast," kordas ta. "Ei ole olemas teist maailma. Sinu komistuskiviks on kujunenud mõistuslikkus, mis ei ole muudetav seletusega. Seepärast suunas Genaro end täna otseselt sinu kehale. Sinu tänase tegutsemise hoolikas uurimine tõestaks, et su keha seostab kõike kiiduväärseimal viisil. Niisutuskraavi juures suutsid sa kuidagimoodi hoiduda oma nägemustele järeleandmisest. Sa säilitasid haruldase enesekontrolli ja ligipääsmatuse justnagu sõjamehele kohane; sa ei uskunud millessegi, kuid tegutsesid siiski efektiivselt ning olid seega võimeline Genaro kutsele järgnema. Sa leidsid ta tõesti ilma minupoolse abita. Kui jõudsime kaljuservale, olid sa jõust läbi imbunud ning nägid Genarot seisvat seal, kus ka teised nõiad on sarnasetel põhjustel seisnud. Pärast kaljuservalt alla hüppamist tuli ta sinu juurde, olles ise jõudu täis. Oleksid sa jätkanud samal viisil nagu niisutuskraavi juures, näinuksid teda nii, nagu ta tegelikult on – helenduva olendina…

Kotka and
Liimköide, 251 lk  15.50 €

Ta ütles, et vanad nägijad, riskides lugematute ohtudega, nägid tegelikult seda kirjeldamatut jõudu, mis on kõigi tajuvate olendite allikaks. Nad kutsusid seda Kotkaks, kuna need üksikud pildid, mida nad suutsid alal hoida, olid sarnased lõpmatu suure musta ja valgekirju Kotkaga…
Kotkas, see jõud, mis juhib kõikide elusolendite saatusi, peegeldab neid elusolendeid võrdselt ja otseselt. Sellepärast pole inimestel võimalik palvetada Kotka poole eelistuste ja soosingu saamiseks. Inimlik osa Kotkast on liiga tähtsusetu, et mõjutada tervikut…
Vabadus on Kotka kingitus inimesele. Õnnetuseks teavad väga üksikud, et kõik, mida me vajame sellise suurepärase kingituse vastuvõtmiseks, on omada küllalt energiat…

Sisemine tuli
Liimköide, 231 lk  15.50 €

… Kolmas tähelepanu saavutatakse siis, kui teadlikkuse helendus muutub sisemiseks tuleks – helenduseks, mis puudutab korraga mitte ainult ühte riba, vaid kõiki Kotka väljakiirgusi inimese kookonis…
Küsimustele, mis on uue tsükli nägijatele iseloomulik, vasta don Juan, et need on täieliku vabaduse sõjamehed, teadlikkuse, varitsemise ja taotluse valdajad, keda surm ei taba nagu tavalisi surelikke, vaid nad valivad ise hetke ja viisi kuidas sellest maailmast lahkuda. Sel hetkel neelab neid sisemine tuli ja nad kaovad selle maa pinnalt vabana otsekui poleks neid kunagi olemas olnudki.

Vaikuse jõud
Liimköide, 208 lk  15.50 €

Minu raamatud kujutavad endast tegelikult ülevaadet õpetamismeetodist, mida don Juan Matus, üks Mehhiko indiaanlasest nõid, kasutas, et aidata meil mõista nõia maailma. Minu raamatud on ülevaateks jätkuvast protsessist, mis saab aja möödudes mulle endale üha selgemaks. Võtab aastaid aega, et meile õpetada, kuidas igapäevaelu maailmaga arukalt toime tulla. Meie koolitus – ükskõik, kas puht arutluse või formaalsete teemade seisukohalt – on karm, kuna teadmised, mida me püüame edasi anda, on väga komplekssed. Samad kriteeriumid kehtivad ka nõidade maailmas: nende koolitus, mis põhineb suulisel instrueerimisel ning teadvusega manipuleerimisel, kuigi see on meie omast erinev, on sama karm, kuna nende teadmised on sama komplekssed ja võib-olla rohkemgi.

Lõpmatuse aktiivne külg
Liimköide, 221 lk  15.50 €

Sellesse raamatusse on koondatud mu elu mälestusväärsed sündmused. Ma kogusin need kokku, järgides don Juan Matuse, Mehhiko yaqui-indiaanlasest šamaani soovitusi, kes õpetajana püüdis mulle kolmeteistkümne aasta jooksul teha kättesaadavaks muistsetel aegadel Mehhikos elanud šamaanide tunnetuslikku maailma. Don Juan Matuse soovitus, et paneksin kokku selle mälestusväärsete sündmuste kollektsiooni, oli esitatud nii, nagu oleks see midagi juhuslikku, midagi, mis talle ühtäkki pähe turgatas. See oli don Juani õpetamise stiil. Ta varjutas teatavate manöövrite olulisuse tavalisuse looriga. Sel kombel peitis ta lõplikkuse astla, esitades seda millegi sellisena, mis mingil kombel ei erine igapäevase elu probleemidest.

Ajaratas
Kõvaköide, 143 lk  12.50 €

Käesolev töö oli algul lihtsalt katse koguda kokku mõned vinjetid, ütlused ja mõtted muistsete šamaanide traditsioonist, mida oleks huvitav lugeda ja mille üle mõtiskleda. Kui aga töö oli juba käimas, toimus ootamatu suunamuutus: sain aru, et tsitaadid ise olid täis erakordset energiat. Tulid ilmsiks varjatud mõttekäigud, mida ma varem polnud märganud. Nad näitasid suunda, mis oli olnud don Juani selgituste eesmärgiks kõik need kolmteist aastat, mil ta juhendas mind kui oma õpilast.

Florinda Donner

Shabono
Liimköide, 246 lk  11.00 €

Yanomama indiaanlased, keda antropoloogilises kirjanduses tuntakse ka kui waicasid, shamatarisid, barafirisid, shirishanasid ja guaharibosid, asustavad Lõuna-Venezuela ja Põhja-Brasiilia piiriala väga eraldatud osas. Yanomamad elavad palmilehtedest katustega väikestes külades, mida nimetatakse shabonodeks ja mis asuvad laiali metsas. See raamat jutustabki minu kogemustest iticoteritega, ühe sellise tundmatu shabono asukatega. See on Venezuelas tervendamist õppides läbi viidud nii-öelda antropoloogiliste välitööde käigus saadud lisaandmete subjektiivne analüüs.

Nõia nägemus
Liimköide, 175 lk  9.50 €

Carlos Castaneda neljaliikmelisse gruppi kuuluva naissõdalase Florinda Donneri teine raamat viib lugeja Lõuna-Ameerika nõidade, tervendajate ja meediumite maailma. Mitmeplaaniline ja -kihiline teos on loetav ning mõistetav ka nende jaoks, kes ei ole eelnevalt tuttavad Carlos Castaneda poolt jäädvustatud materjalidega. Oma jõulisuses on see raamat samas ehedalt naiselik ja vahenditu.

Unenägemises
Liimköide, 297 lk  12.50 €

Nõiad teavad, et meie igapäevamaailmas on inimesi, kes tungivad tundmatusse, otsides reaalsuse alternatiivseid tajumisviise. Nad väidavad, et ideaalis peaks sääraste otsingute tulemuseks olema võime koguda oma avastustest piisavalt energiat, et end muuta ja oma senisest reaalsusemääratlusest distantseeruda. Kuid samas nad nendivad, et säärased otsingud jäävad kahjuks üksnes mõtte tasandile. Uued mõtted ja ideed suudavad meid aga harva muuta. Üks neid asju, mida ma nõidade maailmas teada sain, oligi avastus, et ilma maailmast kõrvale tõmbuma ja end seejuures kahjustamata saavad nõiad tõepoolest hakkama uskumatu vägiteoga – nad murravad sotsiaalse kokkuleppe, mis määrab meie jaoks ära reaalsuse olemuse.

Taisha Abelar

Nõidade üleminek
Liimköide, 238 lk  14.50 €

Pöörasin ennast mister Abelari poole ja küsisin, kas ta on tõepoolest nõid ja kuidas seda mõista. Ta ei vastanud, vaid vaatas Clara suunas, nagu küsiks temalt luba saladuse avaldamiseks. Clara tegi tema suunas peaaegu märkamatu heakskiitva noogutuse. "Sõna nõid mulle eriti ei meeldi," ütles ta, "sest see märgib uskumusi ja tegevusi, mis ei kuulu valdkonda, millega tegeleme meie." "Millega te siis tegelete?" küsisin ma. "Clara ütles, et sellest võite mulle rääkida ainult teie." Mister Abelar sirutas selga ja vaatas mind hirmuärataval pilgul, mis raputas mu tähelepanelikuks. "Meie gruppi kuulub koos minuga kuusteist inimest, neile lisaks veel üks olend: Manfred," alustas ta ametlikult. "Kümme neist on naised. Kõik me teeme ühte ja sama asja: oleme pühendanud elu oma teisiku arendamisele. Kasutame oma eeterkehasid ja trotsime paljusid füüsilise maailma seadusi. Ja kui see tähendab olla nõid, siis oleme me kõik nõiad. Kui mitte, siis me seda ei ole. Kas sai veidi selgemaks?"